Poradnia - Aktualności
Terminy posiedzeń zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym 2019/2020

1.   06 WRZESIEŃ 2019R.            g.8.00

2.   20 WRZESIEŃ 2019R.            g.8:00

3.   11 PAŹDZIERNIK 2019R.      g.8:00

4.   25 PAŹDZIERNIK  2019R. g.8:00

5.   15 LISTOPAD 2019R.             g.8:00

6.   29 LISTOPAD 2019R.             g.8:00

7.   13 GRUDZIEŃ 2019R.            g.8:00

8.   27 GRUDZIEŃ 2019 R.           g.8:00

9.   17 STYCZEŃ 2020R.              g.8:00

10.  31 STYCZEŃ 2020R.             g.8:00

11.  14 LUTY 2020R.                     g.8:00

12.  28 LUTY 2020R.                     g.8:00

13.  13 MARZEC 2020R.               g.8.00

14.  27 MARZEC 2020R.               g.8:00

15.  17 KWIECIEŃ 2020R.            g.8:00

16.  08 MAJA 2020R.                     g.8:00

17.  22 MAJA 2020R.                     g.8:00

18.  05 CZERWIEC 2020R.           g.8:00

19.  26 CZERWIEC 2020R.           g.8:00

20.  10 LIPIEC 2020R.                   g.8:00

21.  24 LIPIEC 2020R.                   g.8:00

21.  07 SIERPIEŃ 2020R.              g.8:00

23.  21 SIERPIEŃ 2020R.              g.8:00

 
Terminy spotkań grupy wspracia pedagogów i psychologów szkolnych w poradni psychologicnzo-pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym 2019/2020

01. 13  WRZEŚNIA 2019r./piątek/             godz. 08.30

02.  04 PAŹDZIERNIKA 2019r. /piątek /  godz. 08.30

03.  08 LISTOPADA 2019r.  / piątek / godz. 08.30

04.  06 GRUDNIA 2019r.  / piątek / godz. 08.30

05.  03 STYCZNIA 2020r.  / piątek / godz. 08.30

06.   07 LUTEGO 2020r.   / piątek /    godz. 08.30

07.   06 MARCA 2020r.  / piątek /       godz. 08.30

08.   03 KWIETNIA 2020r. / piątek            godz. 08.30

09.   08 MAJA 2020r.   / piątek /           godz. 08.30

10.   05 CZERWCA 2020r. / piątek /          godz. 08.30

 
Tygodniowy rozkład pracy punktów konsultacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej* w roku szkolnym 2019/2020

1. Punkt konsultacyjny dla Nauczycieli „WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU/SZKOLE” – poniedziałki i czwartki, 16.00 – 17.00 / wg harmonogramu wszyscy pracownicy pedagogiczni /

2. Punkt „GOTOWOŚĆ  SZKOLNA” – poniedziałek, 16.00 – 17.00 / mgr H. Poleszczuk / - czwartek 16.00 – 17.00 / mgr Roksana Nakonechnyy /.

3. Punkt „CENTRUM INFORMACJI O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA) ” – czwartek 16.00 – 17.00 / mgr D. Wróbel, mgr A. Jaszek /.

4.  Punkt „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH” – środa 16.15-17.15 / mgr P.Sakwerda /.

5. Punkt „BADANIE SŁUCHU” – środa 16.00 – 17.00 / mgr Elżbieta Baran /.

6. Punkt „DORADZTWO  ZAWODOWE” – wtorek 16.00-17.00 – od IV – VI. 2020r.   / mgr L. Ptak /.

7. Punkt „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA” – środa 16.00 – 17.00 / mgr E. Długosz, mgr E. Baran, mgr K. Ignacik /.

 

⃰⃰po umówieniu telefonicznym ze specjalistami